Fotsopp er smittsomt og bør behandles. Alle mennesker svetter på føttene og spesielt aktive mennesker er derfor spesielt utsatt for fotsopp.

I noen tilfeller kan enkelte sykdommer og medikamentbruk gi økt risiko for fotsopp.

Fotsvette gir gode vekstvilkår for soppsporer som er på huden.

Den vanligste fotsoppen kjennetegnes ved at huden mellom tærne blir oppløst, flassete, kan bli rødt og klør.

Man kan også få fotsopp på resten av foten, og det kan dannes utslett av små, væskefylte blemmer, hvitt belegg eller skorper.

Det finnes flere typer hudsopp. Ta kontakt med din fotterapeut hvis du er usikker på symptomene da dette kan forebygges med råd og god veiledning, god fothygiene og riktige sko som transporterer ut svette.

Fotterapeuten kan i tillegg anbefale svettehemmende midler. 

Ved alvorlig grad av fotsopp bør dette behandles raskt og fotterapeut bør kontaktes.