Hard hud er kroppens forsvar mot belastninger.

Er huden tørr, dannes lett sprekker på hælpartiet.

Disse sprekkene kan være overfladiske, eller trenge dypt ned i huden slik at det blir smertefullt.

Har du sprekker mellom tærne kan det skyldes fuktighet og gir lett grobunn for sopp. Det er derfor viktig at dette behandles.

Den harde huden er dannet for å beskytte underliggende vev, knokler og ledd, men den kan også skape økt trykk og store smerter. Det er derfor viktig å avklare årsaken til problemet før den harde huden eventuelt fjernes.

For personer med komplikasjoner i føttene, eller som av andre årsaker ikke har mulighet til å pleie egne føtter, kan hard hud og hudsprekker gi opphav til store smerter, sår og feilstillinger.

Aut.Fotterapeuter beskjærer skånsomt hard hud, limer hudsprekker og gir individuell veiledning. Med regelmessig behandling hos fotterapeut kan plager reduseres og forebygges.