Neglplager

Neglplager kan ha mange ulike årsaker, og er et vanlig problem.

Selv om lidelsene i tåneglene kan være svært smertefulle, er behandlingen ofte enkel og effektiv. Fotterapeuten vil alltid avklare årsakene til problemet før behandling iverksettes.

Lidelsen kan for eksempel være forårsaket av sko, ytre traumer, sirkulasjonssvikt eller infeksjoner.

Dersom neglen endrer fasong, tykkelse eller farge bør du ta kontakt med en fotterapeut.

Neglsopp

Neglsopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand. Det skal følges opp og bør behandles da den kan vokse seg veldig tykk, stjele plass i skoen ved og lage smerte ved trykk. Det kan være langvarig og bli plagsomt,  samt gi en misfarging av neglen og gi inngrodd negl.

Derfor ekstra viktig at diabetes pasienter tar kontakt ved mistanke om neglsopp slik at vi får behandlet dette.

Den kan også smitte over til huden.  Hvis neglen er infisert av neglesopp, vil det i noen tilfeller bli tatt en neglprøve som sendes med pasienten for timebestilling hos fastlegen. 

Her vil neglprøven sendes til dyrking og det er legens vurdering om pasienten får  utskrevet medisiner for plagen. Fotterapeuten sliper bort deler av den ødelagte neglesubstansen for å lette trykket på neglesengen og forhindre skade på ny negl.

Dette er er skånsom og effektiv behandling men det  kan ta lang tid og opptil  8- 12  måneder før det er full gjenvekst og neglen blir klinisk normal hvis egen behandling hjemme følges nøye opp.