Utskrift

Neglplager

Neglplager kan ha mange ulike årsaker, og er et vanlig problem.

Selv om lidelsene i tåneglene kan være svært smertefulle, er behandlingen ofte enkel og effektiv. Fotterapeuten vil alltid avklare årsakene til problemet før behandling iverksettes.

Lidelsen kan for eksempel være forårsaket av sko, ytre traumer, sirkulasjonssvikt eller infeksjoner.

Dersom neglen endrer fasong, tykkelse eller farge bør du ta kontakt med en fotterapeut.

Neglsopp

Neglsopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer, men den kan være langvarig og bli plagsom da neglen kan vokse seg tykk og lage smerte ved trykk. Den kan også smitte over til huden.  Hvis neglen er infisert av neglesopp, vil det bli tatt en neglprøve som sendes med pasienten for levering hos time hos fastlegen for dyrkning, og det er legens vurdering om pasienten har fått utskrevet tabletter for plagen. Fotterapeuten sliper bort deler av den ødelagte neglesubstansen for å lette trykket på neglesengen og forhindre skade på ny negl, dette er er skånsom og effektiv behandling men det  kan ta lang tid og opptil  8- 12  måneder før det er full gjenvekst og neglen blir klinisk normal.