Føtter som utsettes for galt trykk eller feilbelastninger kan få torner. De er ofte smertefulle.

Harde torner oppstår på trykkutsatte områder hvor hard hud presses innover til en kjegleformet kjerne. Bløte torner har ingen kjerne, men er ringformede og oppstår der hvor knokler i tærne gnisser mot hverandre.

Fotterapeuter fjerner torner med skalpell og evt. slipemaskin. Behandlingen er rask og smerter vil øyeblikkelig forsvinne. Ved å fjerne tornen mekanisk og ikke med liktornplaster unngås faren for etseskader på huden. Torner kommer som regel av feil bruk av skotøy og dersom årsaken til problememt ikke fjernes vil de komme tilbake. Fotterapeuten gir  deg individuell skoveiledning for å forebygge fremtidige plager og med gode råd unngår man at dette kommer tilbake.